RO
HU
EN
Actualizari in website
Comisii
Contact

CARACTERIZARE GENERALĂ

Oradea, municipiul reşedinţă de judeţ al Bihorului, este unul dintre importantele centre economice, sociale şi culturale din NV României, păstrându-şi aceste caracteristici de-a lungul istoriei. Oraşul este amplasat între dealurile care despart şi unifică într-un armonios mod Câmpia Crişanei şi terminaţiile cu aspect deluros ale Munţilor Apuseni. Situat pe malurile râului Crişul Repede, râu care desparte oraşul în aproape două jumătăţi egale, el este poarta de legătură cu lumea central şi vest europeană. În funcţie de principalele puncte cardinale, oraşul se află în extremitatea nord-vestică a României, la intersecţia paralelei de 47°03` latitudine nordică cu meridianul de 21°55`longitudine estică. 

Aflat la aproximativ 10 km de Borş, cel mai mare punct de frontiera la graniţa de vest, municipiul Oradea se află pe locul al zecelea ca mărime între oraşele României. Mai exact, el se întinde pe o suprafaţă de 11.556 ha.Oraşul se află la o altitudine de 126 m deasupra nivelului mării, în zona de deschidere a văii Crişului Repede spre arealul câmpiei joase, într-o zonă de contact între prelungirile Munţilor Apuseni şi extinsă Câmpie Banato-Crişană. Se afirmă ca zonă de trecere  de la relieful deluros (Dealurile Vestice, Dealurile Oradiei şi Dealurile Gepişului), către cel de câmpie panonică. Topoclimatul oraşului este determinat de persistenţa acţiunii vânturilor de Vest. Avem de-a face aşadar cu o climă temperat-continentală cu influenţe oceanice. 

Temperatura medie multianuală este de 10,4˚ C. Pentru luna iulie media este de aproximativ 21 C, în timp ce în ianuarie se înregistrează o medie de -1,4 C. Precipitaţiile sunt relativ bogate, înregistrându-se o medie anuală de aproximativ 585,4 mm. Ele sunt repartizate în mod variabil pe întreg parcursul anului, neputându-se delimita tranşant arii temporale de maxim sau de minim al precipitaţiilor.

EDUCAŢIE ŞI CULTURĂ

Instituţii de învăţământ

Educaţia este unul din pilonii stabilirii stării de sănătate al unei naţiuni. Educaţia pentru cultură este definitorie în formarea individului. În plan local educaţia se realizează atât în unităţi de stat, cât şi în unităţi de învăţământ privat. Învăţământul de stat se desfăşoară într-un număr de 16 şcoli primare, 24 de licee şi o universitate. Învăţământul preuniversitar orădean se bazează pe un singur liceu privat, iar cel universitar pe 4 unităţi (Agora, Emanuel, Partium şi Spiru Haret). În învăţământul preuniversitar orădean se educă aproximativ 35.000 elevi, iar în Universitatea Oradea sunt scolarizaţi aproximativ 28.000 studenţi, elevi şi studenţi ce se pot constitui într-un important public pentru evenimentele culturale orădene.

Universitatea din Oradea funcţionează cu 18 facultăţi, acestea oferind pieţei muncii personal calificat în mai multe domenii de activitate. Cele 18 facultăţi sunt: Facultatea de Arhitectură şi Construcţii, Facultatea de Arte Vizuale, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei, Facultatea de Energetică, Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică, Facultatea de Istorie, Geografie şi Relaţii internaţionale, Facultatea de Litere, Facultatea de Medicină şi Farmacie, Facultatea de Muzică, Facultatea de Protecţia Mediului, Facultatea de Ştiinţe, Facultatea de Ştiinţe Economice, Facultatea de Ştiinţe Juridice, Facultatea de Ştiinţe Politice şi Ştiinţele Comunicării, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane, Facultatea de Teologie Ortodoxă şi Facultatea de Textile şi Pielărie.   Instituţia de învăţământ superior oferă  specializări la învaţământ universitar de licenţă: 53 de domenii cu 124 specializări,  specializari la învaţământul postuniversitar (fără doctorat): 121,   domenii de doctorat (Inginerie electrică, Inginerie industrială, Energetică, Economie, Medicină, Biologie, Istorie, Geografie, Filologie): 9

Centru de cercetare de interes internaţional - Centrul Internaţional de Instruire în  Geotermalism

Centre de cercetare de interes naţional - Centru de Studii asupra Transformărilor Sociale şi Centru de Studii şi Analize Teritoriale

Centre de cercetare institutionalizate de interes local - Centru de Cercetare în Sisteme Informatice Distribuite, Centru de Cercetare şi Inginerie Tehnologică în Conversia Energiei Electromagnetice, Centru de Cercetări Interdisciplinare Educaţie - Cultură – Societate, Centru de Cercetare a Schimbărilor Culturale Naţionale în Contextul Globalizării, Centru de Cercetare în Tehnologia Informaţiei, Electronică şi Automatică, Centru de Cercetare în Analiza Reală şi Complexă, Centru de Cercetare pentru Competitivitate şi Dezvoltare Durabilă, Institutul de Istorie şi Studii Euroregionale, Centru de Cercetare Managementul Proceselor Energetice, Centru de Fizică a Materialelor, Centru de Cercetări, Proiectări în Domeniul Energiilor nepoluante, Centru de Cercetare şi Creaţie Artistică. 

Şcoala de Arte „Francisc Hubic” reprezintă pentru orădeni instituţie importantă de învăţământ artistic pentru tineret şi adulţi, în domeniile muzicii vocale şi instrumentale, pentru muzică clasică, populară şi uşoară, pentru arte plastice şi coregrafie(dans clasic şi dans modern). Ea, prin activităţile propuse, este cea mai importantă formatoare de educaţie şi talente artistice din Oradea.

La nivel preşcolar şi şcolar educaţia pentru cultură şi prin cultură a pierdut serios ca şi cuantum în ultimul deceniu, cercurile literare, cele artistice, ansamblurile de dansuri moderne sau populare ale şcolilor aproape au dispărut. Această misiune educaţională, în spiritul iubirii pentru artă şi cultură, a fost oarecum transferată sprePalatul Copiilor, iar mai recent spre Orăşelul Copiilor. Graţie programelor locale pentru cultură, tineret şi învăţământ, acest domeniu cu restrângerile şi incoerenţele de rigoare, a avut la îndemână un sprijin financiar binevenit. 

Instituţii de cultură

Teatrul de Stat Oradea este o instituţie de cultură cu o veche tradiţie în care se susţin spectacole în limbile română şi respectiv maghiară. Spectacolele sunt asigurate de trupele profesioniste de teatru „Iosif Vulcan” şi „Szigligeti” (deservite de un număr de 75 persoane, actori, regizori, scenografi). Teatrul de Stat Oradea este un teatru de repertoriu. Spectacolele se desfăşoară atât în sala principală, care are 650 de locuri cât şi în sala Studio, aflată în imediata vecinătate a Teatrului şi care are 50 de locuri.

Teatrul pentru copii şi tineret „Arcadia”

S-a născut la iniţiativa unui grup format din entuziasti iubitori şi doritori ai teatrului de păpuşi, într-una dintre cele mai vechi clădiri din Oradea, Hanul Arborele Verde.  În decursul anilor, Teatrul ARCADIA s-a afirmat datorită producţiilor sale ca fiind una dintre cele mai de seama instituţii de profil din România, aici desfăsurându-şi activitatea în timp mari creatori, artişti ce au căpătat un renume internaţional. Activitatea este desfăşurată în două săli de spectacole, una de 201 de locuri (ce se poate extinde până la 250 locuri), iar cealaltă mai mică de 100 locuri.

Filarmonica din Oradea (Str.Moscovei nr.3) Funcţionează actualmente cu  cu trei secţiuni diferite. Acestea sunt Orchestra simfonică, Ansamblul artistic profesionist „Crişana”, şi respectiv Ansamblul de dansuri populare maghiare ”NAGYVÁRAD”. Repertoriul orchestrei simfonice este bine reprezentat şivast, cuprinzând lucrări aparţinând compozitorilor preclasici, clasici şi romantici, dar şi capodoperele de gen ale  secolului 20, susţinând 55 de spectacole pe an. Corul filarmonicii orădene este relativ tânăr însă a căpătat o experienţă serioasă în ultimul deceniu. 

Ansamblul artistic profesionist „Crişana”, are o tradiţie de nu mai puţin de jumătate de secol.  În componenţa sa intră: solişti vocali, solişti instrumentişti, echipa de dansuri populare şi orchestra. Folclorul bihorean având o bună priză la publicul din ţară şi străinătate, dar şi măiestria acestui ansamblu, face ca el să susţină o intensă activitate artistică cu participări la numeroase spectacole, emisiuni de televiziune, festivaluri şi turnee internaţionale de folclor.     

Ansamblul Artistic Folcloric Profesionist „Nagyvárad”. Acesta este recent înfiinţat, în luna februarie a anului 2002 datorită iniţiativei şi sprijinului acordat de către conducerea locală a minorităţii maghiare, mai ales ca o necesitate a valorificării folclorului tradiţional şi nu numai. În prezent, din componenta ansamblului fac parte trei solişti vocali, şase instrumentişti şi şase perechi de dansatori.  Ansamblul Nagyvárad şi-a făcut deja un nume, chiar şi un renume, fiind a cincea formaţie profesionistă maghiară din ţară. 

Biblioteca judeţeană „Gheorghe Şincai”. Este o bibliotecă publică de nivel judeţean, cu profil tradiţional enciclopedic în formarea colecţiilor şi ale bazelor sale de date, având un bogat fond de patrimoniu şi documentar, de peste o sută de mii de unităţi de evidenţă, din totalul colecţiilor, de aproximativ 636 743 unităţi de inventar. Noul sediu (inaugurat în 25 octombrie 2007), o clădire impresionantă de 5.000 mp, este nou, frumos aranjat, bine aerisit, primitor, cu un spaţiu generos, cu acces la tehnologiile moderne (32 de locuri acces internet), pe scurt o instituţie total adaptată mileniului III. Ea este prezentă în viaţa locuitorilor zonei prin cele cinci filiale (Ioşia, Decebal, Dacia, Medicină şi Băile Felix ).

Revista de cultură Familia

Înfiinţată de Iosif Vulcan în 1865, cu scopul de a răspândi cultura română în Transilvania, revista Familia a găzduit în anul următor apariţiei debutul lui Mihai Eminescu, cu poezia „De-aş avea”. A apărut la început la Pesta, iar apoi, începând cu anul 1880, la Oradea. Revista a avut patru serii, cea de-a cincea datând din anul 1965 până în prezent. 

Muzeul „Ţării Crişurilor” 

Este unul din marile complexe muzeale ale României. Această unitate cultural-ştiinţifică deţine peste 300.000 de exponate vizibile şi active, însă în „custodia” sa se găsesc peste 900.000 unităţi de evidenţă, care formează un patrimoniu cultural şi intercultural de o valoare spirituală şi materială inestimabilă. El funcţioneză cu patru secţii (ştiinţe naturale, istorie, etnografie, artă) şi trei filiale: Muzeul memorial „Iosif Vulcan”, Muzeul memorial „Ady Endre” şi Casa memorială „Aurel Lazăr”. a. Muzeul Memorial „Iosif Vulcan” (Iosif Vulcan nr. 16) Muzeul Memorial “Iosif Vulcan” funcţionează în clădirea care a găzduit, între anii 1896-1906, locuinţa lui Iosif Vulcan şi redacţia revistei „Familia”. Muzeul Memorial „Ady Endre”(Parcul Traian nr.1) 

Muzeul memorial Ady Endre este găzduit de clădirea fostei Cafenele „Müller”, o clădire de patrimoniu care la cumpăna dintre secolele XIX şi XX era foarte populară printre intelighenţia locală orădeană. Acest cochet local, cu terasă, a fost unul dintre locurile preferate  de tânărul poet Ady Endre, el găsind aici spaţiu în care să poată crea. Muzeul Memorial „Aurel Lazăr” (Aurel Lazăr nr. 13) 

Muzeul memorial Aurel Lazăr (important om politic român, militant pentru drepturile românilor din Transilvania) va fi inaugurat pe data de 1 decembrie anul curent. El va fi găzduit de clădirea ce a servit ca reşedinţă a familiei avocatului dr. Aurel Lazăr (str. Aurel Lazăr  nr. 13).

Turnul Primăriei - obiectiv turistic

Clădirea Primăriei a fost ridicată în doi ani, între februarie 1902 - octombrie 1903.

Turnul Primăriei se află în aripa dinspre strada Tudor Vladimirescu a clădirii şi are o înălţime de aproape 50 m. Este prevăzut cu 4 nivele principale, dintre care trei de panoramă.

La nivelul I  se află mecanismul orologiului  - numit „ceasul mamă". Orologiul de la cota cea mai înaltă cântă la ore fixe „Marşul lui Iancu" şi a fost construit la începutul secolului XX, în anul 1904 de către un lăcătuş ceasornicar pe nume Mezey Dezső.

În prezent ceasul din Turnul Primăriei este îngrijit de Nagy Csaba Sándor. Datorită lui,  modul de funcţionare a ceasului s-a schimbat din 1992. Dacă până în 1992 inerţia  greutăţii acţiona ceasul şi pendulul, acum pendulul este acţionat electronic, ducând mişcările prin axe şi roţi dinţate până la arătătoarele cadranelor.

Orologiul este alcătuit din patru părţi - cadrane, situate în partea superioară  pe fiecare latură a obiectivului.  Cadranul din faţă, cel care priveşte spre Criş, a fost confecţionat din sticlă groasă, numită sticlă de lapte şi era iluminat din spate. După război, în 1944, cadranul din faţă a fost schimbat, sticla fiind înlocuită cu tablă, la fel s-a procedat şi pentru celelalte cadrane.

Orologiul a supravieţuit celor două războaie mondiale, iar acoperişul şi zidul turnului au supravieţuit celor două incendii, primul în 1917, iar la doilea în 1944. Cadranul ceasului păstrează şi azi urme de gloanţe din timpul războiului din 1944.

Nivelul al II-lea prezintă o panoramă de la 33,85 m. În „File din istoria  pompierilor bihoreni" vol. II, editat în anul 2001, se specifică faptul că, în 1904, se mută în turnul noii clădiri a Primăriei punctul de observare a incendiilor pentru oraş, care anunţa prin bătăi în clopot, în funcţie de zona în care izbucnea incendiul - Oraşul Nou 2 bătăi, Vest Olosig (ret) 3 bătăi, Est Olosig 4 bătăi, Velenţa 5 bătăi şi

Velenţa-Sud 6 bătăi. În turnul de observare, pe timp de zi se arbora un drapel roşu pe direcţia în care a izbucnit incendiul, iar noaptea se aprindea un reflector electric.

Nivelul al I I I - lea, aflat la 40,25 m, are montat pe parapetul balconului mai multe ciocane uriaşe funcţionale, care bat de câte trei ori la fiecare sfert de oră.

Nivelul al IV- lea oferă posibilitatea observării în detaliu a obiectivelor turistice din zona centrală  a oraşului cu ajutorul unui telescop. Accesul la acest nivel se poate face într-un număr de 5 persoane datorită spaţiului limitat.

Pentru mai multe informaţii accesaţi www.oradea.ro.

  • Autentificare

  • Primaria Oradea

  • Consiliul Judetean

  • Stiri

Stiri filiala
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Buletin informativ săptămîna 38/2017
According to the Guide for Applicants for 11/b "Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions" the project applicants have to be entities falling into one of the following categories
Buletin informativ săptămâna 27/2017
Nagyvárad – A nagy király legendája újra életre kelt Makoldi Sándor alkotásain, melyeket kiállítottak Debrecen testvérvárosában.
Asociația Românănă de Dreptul Construcțiilor are deosebita plăcere de a vă invita, in data de 29 iunie 2017, la seminarul "Building Information Modelling. Realitati si Perspective".
Primaria Cracovia si Asociatia Arhitectilor Polonezi, Filiala Cracovia, va invita sa participati la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
Domeniu de activitate a biroului: constructii civile, industriale, reabilitarea patrimoniului construit, urbanism.
2017.június 19–23 közötti időszakban, az Interreg V-A Románia Magyarország Program Közös Titkársága Információs Napokat és Partnerkereső Fórumot szervez, a második pályázati felhívásokkal kapcsolatosan (a második Nyílt pályázati felhívás, valamint a második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás).
MÉK HÍREI 20.06.2017
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására. Határidő: 2017. október 31.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet fotópályázatot hirdet vidékünk épített örökségei témakörben.
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 30-ig lehet regisztrálni.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. június 18. (éjfél).
A HAJDU Cégcsoport árbevétele 2015. évhez hason­lóan 2016-ban is 13,5 mrd Ft volt. Míg 2015-ben az árbevételéhez mindkét termelő cég (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.) azonos mértékben járult hozzá, addig 2016-ban az HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ár­bevétele 10%-kal nőtt, ezzel a cégcsoport árbevételé­nek 55%-át generálta. Fennállásának 65. évében a cégcsoport 10 % feletti növekedést tervez.
Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1
Törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki.
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.
A MÉK általi akkreditációja megtörtént: http://otir.mek.hu/index.php?m=&o=s&f=m&SID=3583
HBM ÉPKAM - H
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Művészeti Tanszéke KAR
A Romániai Építészek Rendje – Bihar Megyei Területi Kamarája tisztelettel meghívja Önt 2013. július 22. napjára, 13.00 órai (magyar idő szerint) kezdettel a Kamara kiállító termében (Nagyvárad, Republicii utca 15. szám) megrendezésre kerülő
Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac se va desfășura din iunie până în septembrie 2013 în clădiri de patrimoniu restaurate din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.
In prezent, Consiliul Concurentei are in derulare mai multe investigatii in care sunt implicate companii de constructii sau furnizori de materiale, toate declansate prin autosesizare.
Informatii actualizate despre proiecte, santiere, lucrari si investitii noi din constructii si instalatii
Inovatie in design, aplicatii multiple, iulie 2013
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagjainak jubileumi kiállítása a Fugában Megnyitó: 2013. május 29. 18.00
Link de redirectionare la stirile transfrontaliere
Revista presei 8-25 iunie 2013
Citeste online revista presei 6-20 mai 2013
Evenimente şi activităţi ale Camerei Arhitecţilor Hajdu Bihar - Debrecen.