RO
HU
EN
Actualizari in website
Comisii
Contact

Extras

REGULAMENT-CADRU

DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A

CONCURSURILOR DE ARHITECTURĂ ŞI/SAU URBANISM

Votat de Consiliul Naţional al Ordinului Arhitecţilor din România în data de 25.02.2005

Concursul de soluţii poate fi o procedura independenta sau parte a unei proceduri care conduce la atribuirea unui contract de achiziţie.

Scopul fundamental ce generează si guvernează organizarea concursului de soluţii de urbanism si/sau arhitectura îl reprezintă asigurarea, prin confruntare profesionala, a unei înalte calităţi a mediului construit.

Concursul permite selectarea celor mai bune soluţii pentru rezolvarea unor probleme specifice domeniului arhitecturii, urbanismului si amenajării teritoriale si peisagistice, deschizând calea afirmării profesionale a arhitecţilor, prin aprecierea competenta si obiectiva a proiectelor lor si prin posibilitatea realizării acestora.

Principiile care stau la baza organizării concursului de soluţii de urbanism si/sau arhitectura sunt:

 1. libera concurenta, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca orice proiectant de specialitate sa devina, in condiţiile legii, contractant;
 2. eficienta utilizării fondurilor, respectiv folosirea sistemului concurenţial si a criteriilor profesionale;
 3. transparenta, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la concurs;
 4. tratamentul egal, respectiv aplicarea in mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie;
 5. confidenţialitatea, respectiv garantarea anonimatului participării la concurs si a proprietăţii intelectuale a ofertantului.

Concursul se organizează în baza unei teme-program şi a unui regulament, aprecierea lucrărilor prezentate fiind încredinţată unui juriu calificat.

CLASIFICAREA CONCURSURILOR

Concursurile se clasifică după scopurile urmărite şi după modul de organizare:

A. După scopurile urmărite:

a) Concurs de idei:

 • are ca scop lămurirea unor problematici definite doar în linii generale în tema-program.

Rezultatele lor pot conduce la redefinirea acesteia;

 • se adresează în general problemelor de mare complexitate în domeniul arhitecturii şi/sau urbanismului;
 • câştigătorii concursurilor de idei primesc în general mandate pentru definitivarea studiului şi nu mandate pentru încredinţarea proiectelor de execuţie.

 b) Concurs de proiect:

 • are ca scop selectarea dintre participanţi a autorului celei mai bune soluţii pentru a-i fi încredinţată elaborarea proiectului de execuţie;
 • tema-program a acestui tip de concurs trebuie să fie clar definită şi delimitată;
 • redactarea lucrărilor se face la o scară convenabilă corectei lor lecturi;
 • în fără cazurilor speciale şi bine justificate, lucrarea se încredinţează în toată complexitatea ei tehnică autorului selecţionat în calitatea sa de coordonator general al acesteia.

B. După modul de organizare:

a) Concurs cu o singură fază:

 • specific proiectelor de mică anvergură;
 • piesele desenate trebuie să fie, prin numărul şi gradul lor de detaliere, suficiente pentru lămurirea problemei puse în discuţie.

b) Concurs în două faze:

 • concursuri rezervate lucrărilor de arhitectură şi/sau urbanism de mare anvergură şi care sunt în general publice;
 • faza I are rolul asemănător concursurilor de idei, în care problematica pusă în cauză este soluţionată la nivel de principiu la o scară convenabilă pentru a fi citite de juriu, dar care să nu solicite participanţilor eforturi de redactare inutile. Juriul va selecţiona în această fază – fără a stabili ierarhii – cele mai valoroase soluţii, într-un număr dinainte stabilit prin regulament. În cazul în care valoarea generală a participării o justifică, juriul are autoritatea de a diminua acest număr sau de a propune organizatorului mărirea acestuia. După dezbaterile juriului, autorii lucrărilor îşi păstrează anonimatul, iar rezultatul acestor dezbateri rămâne secret. Orice element ce face publică una dintre soluţiile selecţionate în prima fază atrage după sine eliminarea autorului din concurs;
 • faza a II –a funcţionează după principiul concursului de proiect cu invitaţi. Organizatorul va face apel la o persoană neutră atât faţă de organizator cât şi faţă de juriu, de incontestabilă încredere – de regulă un birou notarial sau de avocatură – care singură – va deconspira anonimatul lucrărilor, va face în numele organizatorului invitaţiile în faza a II –a şi va remite fiecărui concurent observaţiile juriului privind în exclusivitate lucrarea sa, precum şi eventualele precizări sau modificări ale temei-program. Orice corespondenţă între participanţii la faza a II – a şi organizatori se va face prin intermediul aceleiaşi persoane (răspunsuri la întrebări, precizări etc.). Aceeaşi persoană va asigura resigilarea mapelor şi proiectelor selecţionate. Autorii selecţionaţi vor fi remuneraţi pentru participarea în a doua fază a concursului;juriul fazei a II – a va fi riguros acelaşi;
 • ridicarea anonimatului şi expoziţia publică se va face pentru toate proiectele prezentate atât în faza I, cât şi în faza a II – a, numai după redactarea raportului final al juriului.

C. După modul lor de organizare:

a) Concurs public:

 • concurs deschis ce se adresează tuturor profesioniştilor;
 • acest tip de concurs poate fi regional, naţional sau internaţional, în funcţie de interesul public pentru tema-program supusă dezbaterii concursului;
 • concursului public trebuie să i se asigure o largă publicitate în principalele mijloace massmedia, precum şi în presa profesională.

b) Concurs de invitaţi:

 • în cazuri temeinic justificate, pe criterii clare şi perfect transparente, organizatorul poate organiza concurs cu invitaţi. Numărul acestora nu poate fi mai mic de trei;
 • concurenţii invitaţi vor fi nominalizaţi în regulamentul concursului şi vor fi echitabil retribuiţi

Pentru mai multe informatii vezi fisierele atasate:

Regulament_concursuri_OAR.pdf

Regulament_UNESCO_UIA_concursuri.pdf

 

 • Autentificare

 • Primaria Oradea

 • Consiliul Judetean

 • Stiri

Stiri filiala
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Buletin informativ săptămîna 38/2017
According to the Guide for Applicants for 11/b "Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions" the project applicants have to be entities falling into one of the following categories
Buletin informativ săptămâna 27/2017
Nagyvárad – A nagy király legendája újra életre kelt Makoldi Sándor alkotásain, melyeket kiállítottak Debrecen testvérvárosában.
Asociația Românănă de Dreptul Construcțiilor are deosebita plăcere de a vă invita, in data de 29 iunie 2017, la seminarul "Building Information Modelling. Realitati si Perspective".
Primaria Cracovia si Asociatia Arhitectilor Polonezi, Filiala Cracovia, va invita sa participati la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
Domeniu de activitate a biroului: constructii civile, industriale, reabilitarea patrimoniului construit, urbanism.
2017.június 19–23 közötti időszakban, az Interreg V-A Románia Magyarország Program Közös Titkársága Információs Napokat és Partnerkereső Fórumot szervez, a második pályázati felhívásokkal kapcsolatosan (a második Nyílt pályázati felhívás, valamint a második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás).
MÉK HÍREI 20.06.2017
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására. Határidő: 2017. október 31.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet fotópályázatot hirdet vidékünk épített örökségei témakörben.
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 30-ig lehet regisztrálni.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. június 18. (éjfél).
A HAJDU Cégcsoport árbevétele 2015. évhez hason­lóan 2016-ban is 13,5 mrd Ft volt. Míg 2015-ben az árbevételéhez mindkét termelő cég (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.) azonos mértékben járult hozzá, addig 2016-ban az HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ár­bevétele 10%-kal nőtt, ezzel a cégcsoport árbevételé­nek 55%-át generálta. Fennállásának 65. évében a cégcsoport 10 % feletti növekedést tervez.
Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1
Törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki.
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.
A MÉK általi akkreditációja megtörtént: http://otir.mek.hu/index.php?m=&o=s&f=m&SID=3583
HBM ÉPKAM - H
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Művészeti Tanszéke KAR
A Romániai Építészek Rendje – Bihar Megyei Területi Kamarája tisztelettel meghívja Önt 2013. július 22. napjára, 13.00 órai (magyar idő szerint) kezdettel a Kamara kiállító termében (Nagyvárad, Republicii utca 15. szám) megrendezésre kerülő
Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac se va desfășura din iunie până în septembrie 2013 în clădiri de patrimoniu restaurate din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.
In prezent, Consiliul Concurentei are in derulare mai multe investigatii in care sunt implicate companii de constructii sau furnizori de materiale, toate declansate prin autosesizare.
Informatii actualizate despre proiecte, santiere, lucrari si investitii noi din constructii si instalatii
Inovatie in design, aplicatii multiple, iulie 2013
A Hajdú-Bihar Megyei Építész Kamara tagjainak jubileumi kiállítása a Fugában Megnyitó: 2013. május 29. 18.00
Link de redirectionare la stirile transfrontaliere
Revista presei 8-25 iunie 2013
Citeste online revista presei 6-20 mai 2013
Evenimente şi activităţi ale Camerei Arhitecţilor Hajdu Bihar - Debrecen.