RO
HU
EN
Website updates
commissions
Groups
fees, the profession and legislation
image, public relations
education and training
Contact

Rezumat al ședinței Consiliu Național al OAR din 26 iunie 2017

În data de 26 iunie 2017 a avut loc cea de-a doua ședință din acest an a Consiliului Național al Ordinului Arhitecților din România (OAR). Principalul subiect dezbătut a vizat propunerile de modificare a Regulamentului de organizare și funcționare a OAR și amendamentele primite în cadrul procesului de Transparență decizională. Având în vedere că dezbaterile au fost intense, restul subiectelor aflate pe ordinea de zi nu au mai fost discutate, iar ședința a durat de la ora 10:00 până la ora 20:30. În acest context, remarcăm faptul că dacă la începutul zilei în sală erau 65 participanți, până la sfârșitul ședinței au mai rămas doar 26.

Aspecte cantitative privind amendamentele primite anterior ședinței CN

Amintim pe această cale că în cadrul procesului de transparență decizională au fost primite 25 de puncte de vedere, provenind de la: 4 filiale teritoriale (Filiala Teritorială Hunedoara, Filiala Teritorială Oltenia, Filiala Teritorială Transilvania, Filiala Teritorială Nord Est, prin Grupului de Lucru Legislație), 18 membri care au trimis amendamente individual și 3 grupuri a câte 4-5 membri (în total 13 persoane). Astfel, un total de 31 membri și 4 filiale au contribuit activ la îmbunătățirea regulamentelor și a propunerii de organigramă, anterior ședinței CN din 26 iunie.

În ceea ce privește amendamente și observații primite, s-au înregistrat 245 de amendamente și 82 de comentarii, observații sau întrebări referitoare la Regulamentul de organizare și funcționare a OAR, 32,95% dinte amendamente fiind admise total sau parțial, iar 67,05% fiind respinse. Alte 74 de amendamente și 21 de comentarii, observații sau întrebări au vizat modificarea Regulamentului Cadru al Filialelor, 36,73% dintre amendamente fiind admise total sau parțial, iar 63,27% fiind respinse. Pentru Organigrama propusă s-au primit doar două amendamente, din care 1 a fost admis parțial și unul respins. Alte 26 de observații înregistrate au vizat aspecte precum modificarea Legii 184/2001, a altor documente aflate în curs de elaborare de către OAR sau remarci generale.

Precizăm de asemenea, că noțiunea de amendament a fost interpretată în sens larg, fiind incluse în această categorie toate ideile care exprimau o poziție sau o direcție clară a autorului cu privire la o anumită prevedere regulamentară. Toate amendamentele primite în termen sau la scurt timp după termen, au fost luate în considerare de către Grupul de lucru, indiferent dacă au fost sau nu motivate în vreun fel de autorul lor, așa cum prevede art. 13 alin. (3) lit. b) din ROF. Comentariile transmise care nu reprezentau o propunere efectivă de modificare sau de respingere au fost incluse într-un document distinct. Toate aceste date au făcut parte dintr-un document sintetic prezentat în cadrul ședinței.

Principalele modificări dezbătute în cadrul ședinței

Două dintre cele mai importante modificări vizate de amendamente și dezbătute în cadrul ședinței din 26 iunie au fost: reprezentarea membrilor în CN și înființarea Centrelor Teritoriale de Competență.  Dată fiind importanța și complexitatea acestor subiecte, Colegiul Director al OAR a solicitat consultanță legală externă pentru a verifica și confirma legalitatea măsurilor propuse. Astfel, firma de avocatură Țucă Zbârcea & Asociații a realizat o Opinie legală privind conformitatea celor două propuneri cu prevederile Legii nr. 184/2001, concluziile analizei fiind prezentate și argumentate de dl. av. Cornel Popa în cadrul ședinței Consiliului Național.

Concluziile Opiniei legale

Analizând dispozițiile Legii nr. 184/2001, autorii Opiniei legale au concluzionat că apartenența OAR la sfera dreptului privat îi conferă acestuia o libertate de acțiune, în principiu, superioară celei deținute de organele administrației publice. OAR se supune prevederilor Legii nr.184/2001, ale O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații și normelor de drept privat, astfel că actele juridice încheiate sau emise de către OAR sunt supuse principiului libertății contractuale, în limitele legii.

În ceea ce privește asigurarea reprezentativității proporționale a membrilor filialelor în CN, autorii Opiniei legale au considerat că, în funcție de interpretarea dată prevederilor Legii nr. 184/2001, aceasta se poate realiza fie printr-un număr diferențiat de membri reprezentând fiecare filială, fie printr-un singur delegat cu drepturi de vot diferențiate în funcție de numărul membrilor filialei respective.

Referitor la criticile privind legalitatea înființării Centrelor Teritoriale de Competență, structuri neprevăzute de Legea nr.184/2001, autorii Opiniei legale au considerat că înființarea centrelor respective nu contravine legii, întrucât: 1. aceste centre au fost propuse pentru a sprijini activitatea filialelor teritoriale și nu pentru a diminua atribuțiilor acestora; și 2. constituirea unor astfel de structuri/ departamente fără personalitate juridică, deși neprevăzută de legea de înființare a OAR, nu este interzisă de aceasta.

Concluziile ședinței CN

Deși concluziile Opiniei legale au conformat legalitatea modificărilor propuse, la solicitarea unora dintre membrii Consiliului național prezenți la ședință, Colegiul Director al OAR a re-supus unui vot consultativ modelul de reprezentare în CN. În urma acestui vor, Consiliul național a decis, cu un număr de 33 la 24 de voturi, revenirea la modelul de reprezentare în care un delegat are un singur vot însă cu modificarea normei actuale de reprezentare.

Tot ca urmare a solicitărilor primite din sală, în cadrul ședinței CN, s-a intrat în dezbaterea individuală a tuturor amendamentelor  acceptate parțial sau respinse. Având în vedere constrângerile legate de timp, au fost parcurse doar amendamentele referitoare la prevederile Regulamentului de Organizare Funcționare a OAR, de la articolul 1 până la articolul 83 (inclusiv), cu excepția celor privind modelul de reprezentare și a altor aspecte conexe.

Drept urmare, tot la solicitarea sălii, s-a stabilit extinderea viitoarei ședințe CN, programată în 2 octombrie 2017, cu data de 1 octombrie, ședință la care vor fi invitați să participe toți autorii amendamentelor și la care va fi discutată noua propunere de model de reprezentare. 

  • Sign in

  • Town Hall

  • County Council

  • News

Branch news
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Forrás, ill. további információk honlapunkon: http://hbmek.hu/
Buletin informativ săptămîna 38/2017
According to the Guide for Applicants for 11/b "Enhancing institutional capacity of public authorities and stakeholders and efficient public administration by promoting legal and administrative cooperation and cooperation between citizens and institutions" the project applicants have to be entities falling into one of the following categories
Buletin informativ săptămâna 27/2017
Nagyvárad – A nagy király legendája újra életre kelt Makoldi Sándor alkotásain, melyeket kiállítottak Debrecen testvérvárosában.
Asociația Românănă de Dreptul Construcțiilor are deosebita plăcere de a vă invita, in data de 29 iunie 2017, la seminarul "Building Information Modelling. Realitati si Perspective".
Primaria Cracovia si Asociatia Arhitectilor Polonezi, Filiala Cracovia, va invita sa participati la concursurile din cadrul Bienalei Internationale de Arhitectura din Cracovia, care va avea loc la Centrul de Congrese ICE, in perioada 12-13 octombrie 2017.
Domeniu de activitate a biroului: constructii civile, industriale, reabilitarea patrimoniului construit, urbanism.
2017.június 19–23 közötti időszakban, az Interreg V-A Románia Magyarország Program Közös Titkársága Információs Napokat és Partnerkereső Fórumot szervez, a második pályázati felhívásokkal kapcsolatosan (a második Nyílt pályázati felhívás, valamint a második Stratégiai projektjavaslatokra vonatkozó pályázati felhívás).
MÉK HÍREI 20.06.2017
A Magyar Urbanisztikai Társaság pályázatot hirdet főiskolák és egyetemek urbanisztikai és ahhoz kapcsolódó témájú szakirányán végző alap- és mesterképzésben résztvevő hallgatók kiemelkedő szakdolgozatainak/diplomaterveinek díjazására. Határidő: 2017. október 31.
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezet fotópályázatot hirdet vidékünk épített örökségei témakörben.
A Holnap városáért Díj a helyi közösségek, helyi emberek követendő példáira hívja fel a figyelmet. Arra ösztönözve őket, hogy megvan minden képességük és készségük arra, hogy jobbra, szebbre törekedjenek. A pályázatokat május 30-ig lehet regisztrálni.
A Magyar Urbanisztikai Társaság és az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottság Egyesület meghirdeti a Köztérmegújítási Nívódíj 2016 pályázatot.
A pályázatok beküldési határideje: 2017. június 18. (éjfél).
A HAJDU Cégcsoport árbevétele 2015. évhez hason­lóan 2016-ban is 13,5 mrd Ft volt. Míg 2015-ben az árbevételéhez mindkét termelő cég (HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. és HAJDU Autotechnika Ipari Zrt.) azonos mértékben járult hozzá, addig 2016-ban az HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt. ár­bevétele 10%-kal nőtt, ezzel a cégcsoport árbevételé­nek 55%-át generálta. Fennállásának 65. évében a cégcsoport 10 % feletti növekedést tervez.
Kis lépésnek, de óriási sikernek élem meg – nyilatkozta dr. Mikola Orsolya, a megbeszéléseken részt vevő FESZT-et képviselő jogász, – hogy megfontolták javaslatainkat, így 2017. június 1
Törvény a legutóbbi módosítása során a reklámhordozók elhelyezésére vonatkozó előírásokkal egészült ki.
Ezúton felhívjuk figyelmüket, hogy a MÉK 2017. május 19-i Küldöttgyűlése elfogadta az "Az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységhez szükséges kivitelezési tervdokumentáció tartalmi követelményei valamint a tervezői művezetés szabályai" szabályzat módosítását, amelyet a MMK által jóváhagyott 4.8. és 4.9. pontokkal egybeszerkesztve tesszük közzé.
A MÉK általi akkreditációja megtörtént: http://otir.mek.hu/index.php?m=&o=s&f=m&SID=3583
HBM ÉPKAM - H
A Debreceni Református Hittudományi Egyetem Művészeti Tanszéke KAR
A Romániai Építészek Rendje – Bihar Megyei Területi Kamarája tisztelettel meghívja Önt 2013. július 22. napjára, 13.00 órai (magyar idő szerint) kezdettel a Kamara kiállító termében (Nagyvárad, Republicii utca 15. szám) megrendezésre kerülő
Seria de concerte de muzică de cameră SoNoRo Conac se va desfășura din iunie până în septembrie 2013 în clădiri de patrimoniu restaurate din mai multe regiuni ale României, în scopul revitalizării și promovării moștenirii arhitecturale și culturale românești.
In prezent, Consiliul Concurentei are in derulare mai multe investigatii in care sunt implicate companii de constructii sau furnizori de materiale, toate declansate prin autosesizare.
Informatii actualizate despre proiecte, santiere, lucrari si investitii noi din constructii si instalatii
Inovatie in design, aplicatii multiple, iulie 2013
STIRE TRANSFRONTALIERA
Link de redirectionare la stirile transfrontaliere
Revista presei 8-25 iunie 2013
Citeste online revista presei 6-20 mai 2013
Prezintă stirile de la partenerul extern.